نوار نقاله زنجیری

نوار نقاله رولیکی
اکتبر 22, 2019
نوار نقاله لاستیکی
اکتبر 22, 2019

نوار نقاله زنجیری

نوار نقاله زنجیری : نوار نقاله زنجیری با داشتن قطعات انعطاف پذیر می تواند با توجه به نیاز و فضای مورد استفاده به اشکال مختلف طراحی و ساخته شود. اساس کارکرد نوار نقاله زنجیری، زنجیر و پره هایی است که می تواند وسایل را به انتهای دستگاه منتقل کند.
هنگامی که فاصله دو نقطه جابجایی طولانی است، نوار نقاله زنجیری بهترین گزینه است. نوار نقاله زنجیری، بر اساس نیاز خطوط تولیدی و انتقالی ، توسط واحد مهندسی به صورت کامل شبیه سازی و طراحی می شود . نوار نقاله زنجیری به دلیل مکانیزم کششی آن به کانوایر درگ چین نیز مشهور هستند .
نوار نقاله زنجیری به دلیل استفاده از زنجیر به عنوان مکانیزم متحرک و بار برنده خود توانایی شکل گیری نسبتا پیچیده ای دارد و به نوعی می توان در اکثر شرایط کاربری و انتقال مواد مختلف از آنها بهره گرفت.