نوارنقاله رولیکی دستی

نوار نقاله بارگیری مصالح ساختمانی
نوار نقاله بارگیری مصالح ساختمانی
ژانویه 21, 2020
نوار نقاله تسمه ای
نوار نقاله تسمه ای
فوریه 2, 2020

نوارنقاله رولیکی دستی

نوارنقاله رولیکی دستی

عامل های انتقال در نوارنقاله رولیکی دستی رولرها می باشند .

بر روی نوارنقاله رولیکی دستی از هیچ نوع تسمه ای استفاده نمی شود و رولیک ها عامل هایی هستند که باعث انتقال مواد و کالاها برروی خود می شوند.

در نوارنقاله رولیکی دستی از الکتروموتور استفاده نمی شود و محصولات به وسیله ی دست به سمت جلو هدایت می شوند . که معمولا در صنایع بسته بندی میوه و … از نوارنقاله رولیکی دستی استفاده می شود.

کار با نوارنقاله رولیکی دستی به صورت مرحله ای انجام می شود و هر کاربری پس از اتمام کار خود بسته را برروی غلتک ها برای هدایت به سمت مرحله ی بعدی به سمت جلو هل می دهد .