تسمه V شکل اسپشیال دنده ای

تسمه تایمینگ
تسمه تایمینگ
مارس 3, 2021
تسمه Vشکل اسپشیال روکش دار
تسمه Vشکل اسپشیال روکش دار
مارس 31, 2021

تسمه V شکل اسپشیال دنده ای

فروش تسمه V شکل اسپشیال دنده ای

تسمه Vشکل اسپشیال دنده ای جدیدترین تسمه های اسپشیال Vشکل می باشندتسمه V شکل اسپیرال دنده ای درکاربریهای صنعتی باسرعت های بالا,کاربردهای گسترده ای دارند. تسمه V شکل امپریالیسم دنده ای مزیت های بسیاری از جمله مقرون به صرفه بودن,انتقال بهترنیرو ودوام بسیار بالا دارند .

تفاوت تسمه V شکل اسپشیال دنده ای و تسمه V شکل استاندارد

تفاوت اصلی و عمده میان تسمه‌های V شکل استاندارد و تسمه V شکل اسپشیال دنده‌ای این است که تسمه دنده‌ای این قابلیت را دارد که به دور یک فولی کوچک به گردش در آید و مقدار دفع حرارت(میزان حرارت ایجاد شده بین تسمه V شکل اسپشیال دنده ای و پولی در حین حرکت) را افزایش دهد.