تسمه تایمینگ خودرو

تسمه تایم
تسمه تایم
اکتبر 25, 2019
تسمه پروانه
تسمه پروانه
اکتبر 25, 2019

تسمه تایمینگ خودرو

تسمه تایمینگ خودرو از ترکیبات رابرخاصی ساخته میشود .این نوع تسمه تایمینگ خودرو ها بر حسب مورد استفاده تسمه تایمینگ با گامهای متفاوت و پروفیل دندانه های مختلف و جنس های متنوع تولید میگردندکه وظیفه تسمه تایمینگ خودرو هماهنگ کردن حرکت میل‌لنگ با میل‌سوپاپ می باشد.

تسمه تایمینگ خودرو نیرو را از دنده تایمینگ سر میل‌لنگ گرفته و به دنده تایمینگ میل‌سوپاپ انتقال می‌دهد. کارایی این نوع تسمه تایمینگ خودرو در ماشین آلاتی است که انتقال قدرت با دقت و سرعت بیشتری در انها انجام میشود.