انواع تسمه تایم

تسمه تایمینگ پلی اورتان
تسمه تایمینگ پلی اورتان
اکتبر 29, 2020
تسمه گرد
تسمه گرد
نوامبر 8, 2020

انواع تسمه تایم

انواع مدار تسمه تایم ، تایمینگ صنعتی TIMING BELT

تسمه تایم مدار باز
تسمه تایم مدار بسته

تسمه تایم ، تایمینگ صنعتی TIMING BELT

انواع تسمه تایم ، تایمینگ صنعتی TIMING BELT صنایع مختلف

تسمه تایم مدار بسته سوراخ دار
تسمه تایم مدار بسته سوراخ دارو تسمه های سوراخ دار مخصوص صنایع دستمال کاغذی
۲۱۰L-38mm+6mm Tenax تسمه تایم با روکش ضد سایش
۵۶۰T10-50mm+5mm Tenax تسمه تایم با روکش ضد سایش
۶۳۰T10-50mm+6mm Tenax تسمه تایم با روکش ضد سایش
تسمه تایمینگ MXL-XL-L-H-XH-XXH
تسمه T2/5-T5-AT5-T10-AT10-T20-AT20
تسمه تام ۲M-S2M-3M-S3M-5M-S5M-8M-S8M-14M-S14M-20M
تسمه تایمینگMXL
تسمه تایم XL
تسمه تایمینگ L-H
تسمه تایمینگ ۲M
تسمه تایمینگ ۳M
تسمه ۵M
تسمه تایمینگ ۸M
تسمه ۱۴M
تسمه تایمینگ ۲۰M
تسمه تایم SM
تسمه تایمینگ XH
تسمه تایمینگ AT
تسمه تایم T
تسمه تایم ۱۴m مگادین سیلور مخصوص صنایع پتروشیمی نفت و گاز
تسمه تایم ۱۴m مگادین سیلور مخصوص صنایع پتروشیمی نفت و گاز
تسمه تایم پراید
تسمه تایم پژو
تسمه تایم ۱۴m مگادین سیلور
تسمه تایم PU مدار بسته و بازبا ناف سیمی : XL ، L ، H ، XH ، T5 ، T10 ، T20 ، AT5 ، AT10 ، AT20،۳M ، ۸M ، ۱۴M ، S5M .

تسمه تایم mxl

برندهای تولید کننده تسمه های تایم ، تایمینگ صنعتی TIMING BELT انتقال قدرت

تسمه تایم برند DISTAGQCS
تسمه تایم برند PIX
تسمه تایمینگ برند MEGADYNE
تسمه تایمینگ برند HUTCHINSON
تسمه تایم برند CONTITECH
تسمه تایم برند GATES EUROPE
تسمه تایم برند EBI
تسمه تایم برند TEMPO
تسمه تایم برند SIT
تسمه تایم برند OPTIBELT
تسمه تایم برند WALTHER FLENDER
تسمه تایمینگ برند CARLISLE
تسمه تایم برند TSUBAKIMOTO
تسمه تایم برند FORBO
تسمه تایم برند CM
تسمه تایم برند ELATECH
تسمه تایم برند BEHA BELT
تسمه تایم برند UNI POWER
تسمه تایم برند ERO JOINT
تسمه تایمینگ برند DAVALL
تسمه تایم برند BERVINA
تسمه تایمینگ برند MISUMI
تسمه تایم برند BINDER
تسمه تایم برند MADLER
تسمه تایم برند BERG
تسمه تایم برند ESBAND
تسمه تایم برند BREC