کاربرد نوار نقاله

نوار نقاله
اکتبر 22, 2019
نوار نقاله EP
اکتبر 22, 2019

کاربرد نوار نقاله

کاربرد نوار نقاله : کاربرد نوار نقاله در مکان هایی چون کارخانه بتن، کارخانه آسفالت، معادن مس، کارگاه های ریخته گری، انتقال مواد ساختمانی، خاکک برداری و … بسیار دیده می شود.
کاربرد نوار نقاله در جایی که قرار است محصول در معرض پروسس های تولید مانند قرار گرفتن در معرض حرارت به منظور خشک شدن استفاده می شود. کاربرد نوار نقاله ممکن است برای شستشوی قطعات و مواد تولید شده باشد. همچنین این کاربرد نوار نقاله ممکن است که ابزار یا قطعه ای را که برش خورده است یا هر فرایندی که روی آن صورت گرفته است را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل کند.