تسمه نقاله ضد روغن

نوار نقاله صنایع غذایی
نوار نقاله صنایع غذایی
فوریه 11, 2020
نوار نقاله منجید دار
نوار نقاله منجید دار
فوریه 18, 2020

تسمه نقاله ضد روغن

تسمه نقاله ضد روغن که برای حمل و نقل بارهای آغشته به روغن استفاده می شود.

روغن ها تاثیر بسیار مخربی بر روی لاستیک دارند مواد روغنی در طول روز در حال انتقال وجابه جایی می باشند . برای حفاظت از تسمه نقاله باید از تسمه نقاله ضد روغن استفاده شود .

تسمه نقاله از جنس لاستیک در تماس با مواد چرب و روغنی متورم و نرم میشود و این به تخریب و فرسایش تسمه منجر میشود. تحت این شرایط، تسمه نقاله ضد روغن یک جایگزین مناسب است .

فروشگاه تسمه نقاله بابائی انواع تسمه نقاله ضد روغن که برای حمل و نقل بارهای آغشته به روغن استفاده می شود را تامین می نماید.

به منظور محافظت از تسمه نقاله، باید از تسمه نقاله ضد روغن استفاده کرد.

 

روغن و گریس یا هر چربی دیگری، روی عملکرد و طول عمر تسمه نقاله تاثیر دارند. زیرا به لاستیک نفوذ می کنند و موجب تورم و تغییر فیزیکی نوار نقاله می شوند که همین دو عامل موجب مشکلات جدی عملیاتی برای تسمه نقاله می شوند.

روغن و چربی ها را می توان به دو نوع تقسیم کرد: 1- روغن های معدنی، 2- روغن های گیاهی و حیوانی

روغن های معدنی معمولا خورندگی بیشتری دارند و می بایست از تسمه نقاله ضد روغن استفاده شود .