تسمه نقاله توری فلزی

تسمه نقاله مقاوم به مواد نفتینگ
اکتبر 21, 2019
تسمه نقاله توری تفلون
اکتبر 21, 2019

تسمه نقاله توری فلزی

تسمه نقاله توری فلزی : تسمه نقاله توری فلزی جز اولین مدل های تسمه نقاله به حساب می آیند. تسمه نقاله توری فلزی در مدل های مش سیم تنگ برای حمل قطعات کوچک و مش سم باز برای حمل قطعات بزرگتر می باشد.
تسمه نقاله توری فلزی در صنایع مختلف کاربرد دارد. در صنایع غذایی برای شستشو و یا جدا سازی مواد غذایی، در صنایع معادن جهت حمل قطعات سنگ و… مورد استفاده قرار می گیرد.