تسمه انتقال نیرو

نوار نقاله لاستیکی
اکتبر 22, 2019
تسمه تایم
تسمه تایم
اکتبر 25, 2019

تسمه های انتقال نیرو – انواع تسمه ها و مزایا و معایب تسمه نسبت به زنجیرها

در مکانیزم های تسمه ای (belt drives)، توان در اثر تماس یا اصطکاک بین تسمه و قرقره (pulley or sheave) انتقال می یابد.

توانایی تسمه انتقال نیرو برای انتقال توان بستگی به موارد زیر دارد:

کششی (Tension) که تسمه را برروی قرقره نگه می دارد.

اصطکاک بین تسمه انتقال نیرو و قرقره.

طول قوس تماس بین تسمه انتقال نیرو و قرقره (طول پیچش تسمه به دور قرقره).

سرعت تسمه انتقال نیرو .

از تسمه انتقال نیرو معمولا برای انتقال توان بین دو محور موازی استفاده می شود ولی انعطاف پذیری تسمه ها،استفاده از آنها به روشهای مختلف را ممکن می سازد.

مزایای تسمه انتقال نیرو نسبت به زنجیر

تسمه انتقال نیرو نیاز به روانکاری ندارند.

تسمه انتقال نیرو معمولا با صدای کمتری کار می کنند.

برای انتقال توان در فواصل بسیارطولانی که استفاده از زنجیر عملی نیست،میتوان از تسمه های تخت استفاده کرد.

در مواردی که به سرعتهای بسیار زیاد نیاز می باشد،استفاده از تسمه های تخت ارجح است.

تسمه های تک رشته ای تاب ناشی از همراستا نبودن( Misalignment) قرقره ها را بهتر از زنجیرها تحمل می کنند.

در مواردی که به توان و نسبت سرعت اندکی نیاز می باشد،تسمه ها غالبا ارزانتر از زنجیرها هستند.

تسمه های تایمینگ (Timing or synchronous belts) حتی پس از جا بازکردن( Break – in) روی قرقره، تلرانسهای اولیه خود را حفظ می کنند.

انواع تسمه های انتقال نیرو

هفت نوع عمده تسمه که امروزه درمکانیزمهای تسمه ای نصب می شوند،عبارتند از:
1- تسمه انتقال نیرو گرد (Round belt)
2- تسمه انتقال نیرو تخت ( Flat belt)
3- تسمه انتقال نیرو ذوزنقه ای یا Vشکل (V-belt)
4- تسمه انتقال نیرو ذوزنقه ای یکپارچه (Banded V-belt)
5-تسمه انتقال نیرو ذوزنقه ای بندبند ( Linked V-belt)
6- تسمه انتقال نیرو تایمینگ
7- تسمه انتقال نیرو تخت با شیارهای V شکل (V-ribbed belt)