نوار نقاله بارگیری

نوار نقاله آجدار
اکتبر 22, 2019
نوار نقاله دستچین
اکتبر 22, 2019

نوار نقاله بارگیری

نوار نقاله بارگیری : تولید نوار نقاله بارگیری مزایای بسیاری دارد که به چند مورد اشاره می کنیم:

• با وجود نوار نقاله بارگیری نیروی انسانی کمتری و همینطور ابزارهای کمتری چون لیفتراک مورد نیاز است
• جلوگیری از هر گونه آسیب به کالا از مزایای دیگر استفاده از نوار نقاله بارگیری می باشد.
• ایمنی در بارگیری با وجود نوار نقاله بارگیری به حداکثر می رسد.
• …
نوار نقاله بارگیری دارای دو مدل ثابت و متحرک به کمک چرخ ساخته می شود. با توجه به شرایط محل، نحوه بارگیری و زاویه بار زدن، مراحل طراحی نوار نقاله بارگیری صورت می پذیرد. با اتصال نوار نقاله بارگیری به انتهای خط تولید ضمن بی نیازی از دستگاه لیفتراک، می توان هزینه های این بخش را کاهش محسوسی داد.