نوار نقاله آجدار

نوار نقاله PVC
اکتبر 22, 2019
نوار نقاله بارگیری
اکتبر 22, 2019

نوار نقاله آجدار

نوار نقاله آجدار : نوار نقاله آجدار برای انتقال مواد در شیب های بیش از حد متوسط ، که با توجه به نوع و شکل و ابعاد مواد ممکن است تا زاویه ی 45 درجه نیز برسد، مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از نوار نقاله آجدار که ارتفاع آج آنها mm 14 است بهترین گزینه برای انتقال مواد محسوب می باشد. نوار نقاله آجدار یکی از متداول ترین و پرکاربردترین انواع نوار نقاله ها می باشد.
آج ها در نوار نقاله آجدار در هردو جهت طولی و عرضی نوار گسترده شده اند که در راستای عرضی به شکل V بوده و همه ی عرض نوار را می پوشانند. در مواردی که خطوط انتقال مواد دارای بخش هایی با تغییر در زاویه ی شیب خط ، نوار نقاله آجدار راه حل بسیار مناسبی می باشد.